Boris Greiner

Osvojena područja - volumen 3

2015  //   CIJENA:  120,00 kn

NARUČI ORDER

 

Knjiga “Osvojena područja – volumen 3” tiskana je konačnica projekta pod radnim nazivom “Dossier 15” čiji je temeljni okvir bio vrijeme. Odnosno period kojeg svi zajedno određujemo kao 2015. godinu.

(Što je mene, kao njegova provoditelja, od dosadašnjeg imenovanja profesionalnim vremenologom unaprijedilo u kroničara. Ima li i ka­tegorije iznad, vrijeme će pokazati.)

Ono što je vrijeme u prvom dijelu projekta, međutim, smjesta pokazalo jest da je bilo nužno pomalo redefinirati početnu pretpostavku, a to je praćenje ‘zbivanja s područja vizualnih umjetnosti što uključuje suvremenu likovnu scenu, scenske projekte (kazalište i suvremeni ples), recentnu filmsku produkciju i pojedine intermedijalne projekte’.

Suština te zamisli bila je predstavljanje i interpretacija pojedinih autorskih istupa, no također i pokušaj registracije njihovih eventualnih međusobnih povezanosti s obzirom na sadržajne ishodišne točke ili pak slične oblikovne mehanizme bez obzira na pripadnost različitim izražajnim medijima, iz čega bi proizašao svojevrstan portret određena perioda. Temeljna intencija svakako jest kategorizacija i upisivanje u povijesnoumjetnički sustav, ali ništa manje i otvaranje prozora, koji će omogućiti stjecanje što preciznijeg i cjelovitijeg uvida u djelovanje te scene. Jer, na kraju, kako bi se drugačije i mogao izgrađivati arhiv budućeg sjećanja, ako ne dokumentiranim svjedočanstvima prezenta. I to onima, uzetim iz prvog reda partera.

Ta se namjera već na početku raskrinkala kao isuviše ambiciozna, naime, pokazalo se nužnim fokus ograničiti na suvremenu likovnu scenu. Iz tog je razloga bilo nužno i promijeniti podnaslov projekta, zato što riječ ‘dossier’ uključuje sve spise koji se tiču jednog predmeta. Daleko točnije određenje sadržaja ove knjige pruža riječ ‘almanah’ -  godišnjak, odnosno godišnji pregled nečega.

Što se pak tiče naslova, tu su stvari više manje jasne. Spomenuo bih tek kako je volumen 1 obuhvaćao razdoblje od šest godina, vo­lumen 2 od tri godine, a volumen 3, kao što vidimo, jednu.

Iz čega proizlazi da Osvojena područja stišću obruč oko vremena. (Što li će donijeti četvorka?)

Kao što je Camus odavno ustvrdio da postoje dva vremena - ono koje mi promatramo i ono koje nas mijenja, tako će i ovaj Almanah, bez obzira što temeljno postoji zato da bi podastirao izviješća o nečemu, također imati svoj Ja. Neprestano podastirući, on istodobno neprestano i nešto svoje misli. Dakako, ne može pobjeći od sebe i svoje uvjetovanosti ograničenim ciklusom, pa to što misli i može misliti jedino u okviru dimenzije koja ga čini.

(Boris Greiner)

 

 

 

 

Serija knjiga objedinjena zajedničkim nazivom Osvojena područja predstavlja raritetan, gotovo jedinstven izdavački poduhvat u kontekstu pisanja o hrvatskoj suvremenoj umjetnosti danas. U vrijeme kada likovna kritika gubi ne samo svoj nekadašnji autoritet, nego joj sve više izmiču i platforme na kojima bi se odnjegovali neki novi autorski glasovi, Boris Greiner je za svoju sad već dugogodišnju praksu praćenja, interpretacije, portretiranja lokalne umjetničke scene praktički izgradio novi okvir koji bi, ukoliko se održi dosadašnji kontinuitet, zasigurno mogao predstavljati vrijedan budući izvor znanja o toj sceni, njenim dosezima, najvažnijim protagonistima i njihovim međusobnim vezama, čak i o njenim zasad još uvijek nedovoljno rasvijetljenim marginama. Osvojena područja, dakle, nisu tek izbor autorovih osvrta na izložbe, umjetničke akcije i druga likovna zbivanja nastala u određenom vremenskom razdoblju, nego temeljito planiran, ambiciozan spisateljski projekt s jasnom zadaćom mapiranja likovne scene.

(Marko Golub, predsjednik HS AICA, u obrazloženju dodjele godišnje nagrade AICA-e za knjigu Volumen 3)